Odgovore na neka od čestih pitanja možete pogledati ispod:

1.Kako de se učlanim u planinarsko društvo ?
U planinarsko društvo POSK PTT možete se učlaniti popunjavanjem pristupnice
koju predajete sekretaru društva ,tokom sastanka društva, koji održavamo utorkom od 16,30 casova , Palmoticeva 2,
prvi sprat sala 53.
2.Koju planinarsku opremu moram imati ?
Najvažniji deo planinarske opreme su gojzerice, ostala oprema za pocetak nije nužno da bude specijalizovana.
3.Da li ljudi sa zdravstvenim problemima mogu da planinare?
Mogu, ali samo po odobrenju lekara, u skladu sa njihovim fizickim mogucnostima.
5.Da li je potrebno imati znanje nekih veština da bih išao u prirodu ?
Za početak nije neophodno , ali se vremenom možete osposobiti za visokogorstvo i alpinizam.
6.Mogu li deca da budu planinari ?
Naravno, deca su veoma izdržljiva i mogu ravnopravno sa odraslima da planinare.
7.Koliko novca je potrebno poneti na izlet ?
Za svaku akciju planinara određen je voda akcije koji vas obaveštava izmedu ostalog i o potrebnoj kolicini novca za tu akciju.
8.Da li postoje višednevna putovanja ?
Postoje, jednodnevne i višednevne planinarske ture, što se može videti iz godišnjeg orijentacionog plana našeg društva

 

Za ostala pitanja KONTAKTirajte nas.