21 “Пост & Телеком” Куп и ПСК 8. коло ДИВЧИБАРЕ 2018.

СПРИНТ-ШТАФЕТНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

 

21 “Пост & Телеком” Куп и ПСК 8. коло

ДИВЧИБАРЕ 2018.

 

Дводневно Ориjентиринг такмичење : 16.06. – 17.06.2017.

                                                       Билтен 1 и 2

 

Организатор:  Планинарски Оријентиринг Спортски Клуб  «ПТТ»  Београд

Назив трке:    (1) 20-ти “ПОСТ & ТЕЛЕКОМ “куп (2)Спринт Штафетно првенство Србије

Датум:            (1) 16.јун- (2) 17.јун 2018.

Тип трке:        (1) средња дистанца, (2), Првенство Србије- Спринт Штафета

Бодовање:      (1) ПТТ куп и ПСК (8.коло) (2) – Првенство Србије-Сптинт Штафета

О-центар:       Први дан:  Ресторан «Бели Бор» у центру Дивчибара

                        Други дан: простор циља иза хотела Дивчибаре

 

[hb_image width=”600″ height=”400″]https://www.pdptt.rs/wp-content/uploads/2018/05/prva-slika.png[/hb_image]

 

Карта:              1:10000/5 стандард ИОФ, стање – април 2018.

Терен:              брдовито, терен местимично отворен, прекривен четинарском и

листопадном шумом

Категорије:

ПРВИ ДАН: МW: 12, 14,16, 18,20, 21Е, 21А, 21Б, 35, 45, 55, 65,70+

ОПЕН, Д-7, Д-10.

ДРУГИ ДАН: Пионири-ке;    годиште 2003 . и млађе

Сениори-ке;    годиште 2002. и старији

Ветерани-ке;   годиште 1983. и старији

Трасери:         Ђорђе Загорац

Контролор:    одређује ОСС

[hb_image width=”500″ height=”300″]https://www.pdptt.rs/wp-content/uploads/2018/05/druga-slika.png[/hb_image]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт:             први дан: 12,00, други дан: 10,00

Пријаве:         До 12.jунa 2018. на адресу: http://oris.orijentiring.rs

Ђорђе Загорац 064-610-29-46  E-mail dj.zagorac@gmail.com

Такмичари који имају Si-картице да доставе своје бројеве.

Регистрација: У “О”центру, 16.јуна 09-11 часова, 17.јуна од 08-09 часова.

Стартнина:

Први дан по особи за, М/Ж 12,14=150 дин,  М/Ж 16 =200 остали 400 дин

Пријаве после рока 500 дин.  Дечија оријентација- бесплатно

        Број текућег рачуна у пословној банци: 200-2209280101000-81

Други дан Спринт Штафете:

Пионири;  400 дин по штафети;

         Сениори-ке; 1200 по штафети;

Ветерани-ке;   800 по штафети;

Si- картице:   Si-систем овере контролних тачака. Изнајмљивање Si-картица = 150дин.

дневно, изгубљена Si-картица по ценовнику Савеза

Награде:        Медаље, и пригодни поклони

Превоз:          Међумесни са поласцима из Београда или сопствени превоз

Смештај:      «Бели Бор» Неша апартмани: 063-111-8-222

Приватан смештај : Valjevo turist  014/277-252 и

код домаћина  Жике 060-361-85-14; Паја 063 8644707; Љубица 063-7673206

Камп поред Пл. дома и одмаралишта ПТТ-а – бесплатно

Сајт:    www.pdptt.rs       

             Такмичари наступају на сопствену одговорност;

             Обавезно понети картице са важећим лекарским прегледом.

 

[hb_image width=”500″ height=”350″]https://www.pdptt.rs/wp-content/uploads/2018/05/treca-slika.png[/hb_image]

 

[hb_image width=”800″ height=”130″]https://www.pdptt.rs/wp-content/uploads/2018/05/cetvrta-slika.png[/hb_image]