Odgovore na neka od čestih pitanja možete pogledati ispod:

 • Kako da se učlanim u planinarsko društvo?
  • U planinarsko društvo POSK PTT možete se učlaniti popunjavanjem pristupnice koju predajete sekretaru društva, tokom sastanka društva, koji održavamo utorkom od 16:30 časova, Palmotićeva 2, prvi sprat, sala 53.
 • Koju planinarsku opremu moram imati?
  • Najvažniji deo planinarske opreme su gojzerice, ostala oprema za početak nije nužno da bude specijalizovana.
 • Da li ljudi sa zdravstvenim problemima mogu da planinare?
  • Mogu, ali samo po odobrenju lekara, u skladu sa njihovim fizičkim mogućnostima.
 • Da li je potrebno imati znanje nekih veština da bih išao u prirodu?
  • Za početak nije neophodno, ali se vremenom možete osposobiti za visokogorstvo i alpinizam.
 • Mogu li deca da budu planinari?
  • Naravno, deca su veoma izdržljiva i mogu ravnopravno sa odraslima da planinare.
 • Koliko novca je potrebno poneti na izlet?
  • Za svaku akciju planinara određen je vođa akcije koji vas obaveštava između ostalog i o potrebnoj količini novca za tu akciju.
 • Da li postoje višednevna putovanja?
  • Postoje jednodnevne i višednevne planinarske ture, što se može videti iz godišnjeg orijentacionog plana našeg društva.