Tara – orijentiring

Na Tari je 15. i 16. avgusta 2015. održano  dvodnevno takmičenje u Orijentiringu. Organizator ovog takmičenja je klub Magik Map, a iz našeg društva na takmičenju su bili: Ljubiša Jović, Đorđe Zagorac, Gordana Lukić, Marijana Zagorac.

Pogledajte slike sa ovog događaja.